Postęp hodowlany ostatnich lat pozwala dobrać odmianę kukurydzy niemal na każde gleby i w każdej części Polski. Przede wszystkim należy jednak dobrać jej wczesność do długości okresu wegetacji w danym miejscu. Pozwoli to najlepiej wykorzystać potencjał plonotwórczy odmiany i zachować wysoką jakość uzyskanego plonu. Przy wyborze kierować trzeba się po pierwsze niezależnymi danymi dostarczanymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), a dopiero w następnej kolejności katalogami firm nasiennych.

Areał zasiewów i materiał siewny

Już rok 2021 uważany był za rekordowy pod względem powierzchni zasiewów kukurydzy. Gatunkiem tym zostało wtedy obsiane 1,7 mln ha. Zainteresowanie uprawą kukurydzy rośnie jednak bezustannie i szacunkowe dane z roku 2022 mówią o areale aż 1,86 mln ha, z czego większość to plantacje zbierane na ziarno.

Głośny jest ostatnimi czasy temat dostępności materiału siewnego na kolejny sezon. Faktem jest, że w przypadku topowych odmian jest ona ograniczona. Eksperci zapewniają jednak, że globalnie materiału siewnego nie powinno zabraknąć (...).