Najnowszy raport obejmuje 137 firm działających w branży produktów zbożowych i oleistych w Polsce. O miejscu firm na liście zdecydowała suma przychodów za rok 2016. W przypadku braku nowych danych uwzględniono wyniki historyczne.

Raport zawiera informację o przychodach ze sprzedaży oraz zysku (stracie) netto wybranych przedsiębiorstw w latach 2015-2016. Bazując na danych finansowych dostępnych w momencie sporządzania opracowania, pokazujemy sytuację rynkową krajowych producentów produktów zbożowych i oleistych.

Obok danych finansowych czołowych spółek opublikowane zostały ich dane adresowe oraz komentarze ekspertów dotyczące aktualnych trendów i perspektyw dla sektora zbożowo-tłuszczowego.

Raport przygotowany przez redakcję serwisu PortalSpozywczy.pl i wywiadownię gospodarczą Bisnode daje szansę na porównanie kondycji ważnych graczy na rynku produktów zbożowych i oleistych w Polsce.

Krótka prezentacja raportu:

Szczegóły na stronie PortalSpozywczy.pl