Jak co roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej zarekomendował do wysiewu w poszczególnych regionach uprawy wybrane odmiany pszenicy ozimej.  40 odmian widnieje w Krajowym Rejestrze, jedna pochodzi z katalogu unijnego CCA. W zestawieniu przeważają odmiany z grupy B (chlebowej), nieco mniej jest z grupy A (jakościowej), dwie odmiany pochodzą z grupy C (pastewne lub inne). 

Warto zwrócić uwagę, że co roku na liście znajdowało się sporo wstępnych rekomendacji (oznaczenia literką r w tabelce). W tym roku na tej zasadzie przyjęto do zestawienia tylko 3 odmiany. 

Najwięcej rekomendacji zdobyła odmiana Vencecja, pojawiająca się na liście w 14 województwach (oprócz woj. dolnośląskiego i świętokrzyskiego).  13 rekomendacji zdobyła odmiana Artist, a po 12 Euforia i Opoka. Największy wybór z kolei mają rolnicy z województw: zachodnio-pomorskiego i śląskiego. Rolnicy z obu regionów mogą wybierać z pośród 16 propozycji. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

- Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa tworzone są na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa - czytamy na stronie COBORU.

Dlatego rozważając te rekomendacje, warto także skonfrontować to z wynikami PDO. O wstępnych wynikach pisaliśmy jakiś czas temu.