W ten weekend w północno-wschodniej Polsce rozpoczęły się optymalne terminy siewu pszenżyta ozimego. Rolnicy z innych części kraju, którzy jeszcze nie zdecydowali się na odpowiednią odmianę, mają jeszcze trochę czasu, by podjąć decyzję.  Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa” (LOZ) ustalane są przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej w porozumieniu z samorządami województw i izbami rolniczymi. Poniżej prezentujemy grafikę z polecanymi w danych regionach odmianami. 

Lista Odmian Zalecanych pszenżyta ozimego, Źródło: COBORU
Lista Odmian Zalecanych pszenżyta ozimego, Źródło: COBORU

Na jej podstawie możemy wywnioskować, że największy wybór mają rolnicy z województw: pomorskiego oraz śląskiego (po 9 propozycji). Warto zwrócić uwagę, że niestety kilka odmian zostało skreślonych z LOZ po letnim posiedzeniu WZ PDO, ze względu na słabe przezimowanie w 2021r. 

W zestawieniu w roku 2021 pojawiło się także kilka nowych odmian takich jak: Trefl, Torro, Dolindo, SU Liborius. Niektóre z nich są wstępnie rekomendowane na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2020.