Jak informuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych znane są LOZ dla województwa lubelskiego na 2019 r. Są one przebadane właśnie dla warunków dopasowanych do tego regionu. Lista została sporządzona na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Pszenica jara: Goplana, Jarlanka, Nimfa, Rusałka, Tybalt, Frajda, Harenda.

Jęczmień jary: Basic, Ella, KWS Olof, Paustian, Radek, Soldo, Teksas.

Ziemniak jadalny: Denar, Lord, Bellarosa, Bohun, Gwiazda, Vineta, Jurek, Lech, Oberon, Satina, Tajfun, Jelly.

Bobik: Capri, Fanfare, Fernando.

Groch siewny: Arwena, Astronaute, Batuta, Spot, Tarchalska, Tytus, Turnia.

Łubin żółty: Baryt, Bursztyn, Lord.

Soja: Abelina, Sirelia, GL Melanie, Brunensis, Kofu, Naya.

Źródło: COBORU