LOZ ma za zadnie pomóc rolnikom w wyborze konkretnej odmiany dopasowanej do gospodarstwa i warunków w których gospodaruje. Zostały one przebadane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Poniżej przedstawiamy te listy dla woj. dolnośląskiego z rekomendacji Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Pszenica jara: Tybalt, Arabella, KWS Torridon, Harenda.

Pszenżyto jare: Dublet, Mazur, Mamut.

Jęczmień jary: KWS Olof, Oberek, Soldo, KWS Harris.

Owies: Bingo, Komfort, Scorpion, Amant.

Bobik: Albus, Amulet.

Soja: Abelina, Aligator, Sułtana.

Groch siewny: Arwena, Batuta, Milwa, Turnia.

Ziemniak, odmiany bardzo wczesne: Lord, Viviana, Immpala, Riviera, Denar.

Ziemniak odmiany wczesne: Vineta, Bellarosa, Michalina, Gwiazda, Ignacy.

Ziemniak odmiany średnio wczesne: Tajfun, Satina.

Ziemniak odmiany średnio późne i późne: Jelly.