Na podstawie LOZ można dokonywać bezpiecznych wyborów, gdyż po takich badaniach znana jest reakcja odmiany na warunki siedliskowe w danym regionie (jakość gleb, ilość opadów, presja chorób itp).

Śledząc listy opublikowane na sezon 2018/2019, widać, że największy wybór mają rolnicy z województw: kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego (po 10 możliwości), następnie woj. śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodnio-pomorskiego (po 9 pozycji).

Wiele odmian widnieje na listach na podstawie wstępnych rekomendacji, a zostały na niej umieszczone na podstawie pozytywnych wyników PDO z roku zbioru 2017. Są to np. KWS Binntto, KWS Dolaro czy KWS Florano. Analizując jednak wysokie wyniki ich plonowania, należy się spodziewać ostatecznych rekomendacji, jak również rozszerzenia zaleceń na kolejne województwa. Z pewnością będzie to dziać się kosztem ustępujących im w zakresie plonowania odmian starszych.

NAJPLENNIEJSZE ODMIANY Z LISTY ODMIAN ZALECANYCH

Spośród odmian wpisanych na LOZ najwyżej plonującymi (niezależnie od poziomu agrotechniki) w latach 2015-2017 odmianami mieszańcowymi były:

KWS Dolaro,

KWS Binntto,

KWS Florano,

SU Nasri,

SU Performer.

Z odmian populacyjnych w analizowanym okresie badań najlepiej radziły sobie:

Dańkowskie Turkus,

Dańkowskie Granat,

Poznańskie.

Wiernie w latach plonowały także Stanko i Horyzo.

PROSTO Z LOZ

Na sezon 2018/2019 najczęściej polecaną z LOZ odmianą jest wpisana do Krajowego Rejestru w 2014 r. odmiana SU Performer (pojawia się na listach aż 12 województw). Liczne rekomendacje uzyskały także Dańkowskie Granat oraz KWS Livado (obie pojawiają się na listach 10 województw). Trzecią najczęściej rekomendowaną odmianą jest SU Stakkato. Trafiła ona na listy w 8 województwach. Co prawda została już wykreślona z Krajowego Rejestru, ale zgodnie z prawem obrót jej materiałem siewnym będzie możliwy jeszcze przez 3 lata. Do uprawy w 7 województwach polecane są Antonińskie o raz KWS Bono.

5 NAJCZĘŚCIEJ POLECANYCH

SU Performer - odmiana mieszańcowa, trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra. Odporność na pleśń śniegową, septoriozę liści, mącznika prawdziwego, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i źdźbłową średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie i zakwaszenie gleby. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia. Masa 1000 ziaren dość mała. Wyrównanie nasion średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Liczba opadania duża. Zawartość białka mała do bardzo małej. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska

Dańkowskie Granat - odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność powyżej najlepiej plonujących odmian populacyjnych. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową dość duża, na pleść śniegową, choroby podstawy źdźbła i septoriozy liści - średnia, rynchosporiozę - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, zawartość białka dość duża.

• KWS Livado - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa, z systemem Pollen Plus. Plenność bardzo dobra. Odporność na rdzę brunatną duża; na rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i septoriozy - dość duża, na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego - średnia. Odporność ziarna na porastanie w kłosie przeciętna. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie i średniej tolerancji na zakwaszenie gleby. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 nasion dość niska, wyrównanie ziarna średnie, jego gęstość w stanie zsypnym dość duża. Liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.

• Antonińskie - odmiana populacyjna. Plenność dobra. Odporność na pleśń śniegową, rdzę brunatną i źdźbłową bardzo duża; na mączniaka właściwego i septoriozy - średnia; na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - dość mała. Rośliny wysokie o dość małej odporności na wyleganie i przeciętnej tolerancji na zakwaszenie gleby. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała. Masa 1000 nasion średnia, a ich wyrównanie dość słabe. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin.

• KWS Bono - odmiana mieszańcowa, trójkomponentowa z systemem Pollen Plus. Plenność bardzo dobra. Odporność na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła dość duża; na mączniaka właściwego, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozy i rynchosporiozę - średnia. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie i średniej tolerancji na zakwaszenie gleby. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia. Masa 1000 nasion mała, a ich wyrównanie dość słabe. Gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.

zyto2.jpg
zyto2.jpg

Zestawienie pochodzi z artykułu, który ukazał się w sierpniowym wydaniu miesięcznika "Farmer"