Przydatność odmian do uprawy w danym województwie jest sprawdzana w doświadczeniach porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Na ich podstawie powstają Listy Zalecanych Odmian (LZO). Głównym kryterium zamieszczenia odmiany na Liście Odmian Zalecanych jest wysokość i stabilność plonowania danego gatunku w danym województwie. Analizie poddawane są inne cechy odmiany, np. odporność na choroby, wartość technologiczna, jakość ziarna, przydatność do przemysłu lub do specyficznych warunków gospodarowania. Celem tworzenia List Odmian Zalecanych jest wskazanie najlepszych dla danego regionu odmian wśród kilkudziesięciu wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian oraz Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych Unii Europejskiej (CCA).

Odmiany, które znajdują się na Liście Zalecanych Odmian w danym regionie, odznaczają się i wykazują dużą przydatnością w ostatnich latach do uprawy w regionalnych warunkach. Listy są przydatne, ponieważ uprawa właściwej odmiany ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych osiąganych w każdym gospodarstwie rolnym. To dobór odmiany, poza nawożeniem, decyduje o potencjale produkcyjnym, a tym samym przekłada się na wielkość plonu.

Stacje Doświadczalne zlokalizowane w poszczególnych województwach przesyłają informację o swoich wynikach do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Z kolei COBORU po zebraniu informacji ze wszystkich województw opracowuje zbiorczą Listę Odmian Zalecanych (LZO) do uprawy na obszarze województw i najprawdopodobniej jej ukazania można spodziewać się na przełomie lutego i marca. Tymczasem w niektórych rejonach kraju zboża jare siać można już od 15 marca, a wczesny termin siewu jest jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiego plonu ziarna. Żaden z czynników agrotechnicznych nie może w pełni zniwelować strat plonu wywołanych późnym siewem, ponieważ wcześnie wysiane zboże jare przedłuża okres wzrostu wegetatywnego, co związane jest z większą obsadą kłosów i lepszym rozwojem systemu korzeniowego, który umożliwia intensywne pobieranie składników pokarmowych i uodparnia rośliny na niedobory wody. Prezentujemy Listy Zalecanych Odmian dla zbóż jarych według województw oraz opis odmian, które w nich występują... Dokończenie tekstu w marcowym wydaniu Farmera.

Zobacz więcej artykułów z wydania Farmera 3/2015 ---> Aktualny numer ----> Prenumerata