Zdaniem IRWŁ niekorzystne ceny zbóż wahające się w przypadku pszenicy ok. 450 zł/t czy żyta ok. 220 zł/t nie gwarantują pokrycia kosztów. Natomiast obecna regulacja na rynku zbóż w formie interwencyjnego skupu zbóż dla polskich producentów jest mało opłacalna. Ponadto skup interwencyjny przy cenie jednostkowej za tonę ziarna 101 euro nie spełnia swojej roli, gdyż ta cena nie pokrywa poniesionych kosztów produkcji.

- Apelujemy o poprawę infrastruktury portowej, która umożliwiłaby sprawny eksport zbóż poza kraje Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia naszego rynku zbożowego przed dopływem taniego ziarna z innych krajów. Proponujemy aby ulgi, które otrzymują koncerny paliwowe wspierały rozwój biopaliw oparty tylko na surowcach produkowanych przez polskie rolnictwo, bowiem biopaliwa w dzisiejszej gospodarce to jedna z gotowych recept na kryzys, generowanie miejsc pracy oraz praktyczne zastosowanie strukturalnych nadwyżek produkcji rolnej na cele niespożywcze – mówi Andrzej Górczyński, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Źródło: farmer.pl