LOZ tworzone są w oparciu o wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) wykonywanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Mają one za zadanie pomóc rolnikom w dokonaniu wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków.
Poniżej prezentujemy te dedykowane dla Ziemi Łódzkiej na rok 2019.

Jęczmień jary: KWS Harris, KWS Vermont, Pilote, Radek, Soldo, Teksas.

Pszenica jara: Fala, Goplana, Harenda, Nimfa, Rusałka, Tybalt.

Owies: Bingo, Kozak, Nawigator.

Pszenżyto jare: Hugo, Mamut.

Soja: Abelina, GL Melanie, Sirelia.

Groch siewny: Astronaute, Batuta, Spot, Turnia.

Bobik: Albus.

Łubin wąskolistny: Dalbor, Lazur, Roland, Salsa.

Łubin żółty: Baryt.

Ziemniak – odmiany bardzo wczesne: Denar, Lord, Riviera.

Ziemniak – odmiany wczesne: Bellarosa, Gwiazda, Michalina, Vineta.

Ziemniak – odmiany średnio wczesne: Satina, Tajfun, Jelly (średnio późna).

Kukurydza z przeznaczeniem na ziarno:
Odmiany wczesne: Agro Fides, Kwintus, LG31255, SY Talisman.
Odmiany średnio wczesne: Figaro, Plantus, SY Telias.
Odmiany średnio późne: P8821, Walterinio KWS.

Kukurydza z przeznaczeniem na kiszonkę:
Odmiany wczesne: LG 31255, SM Pokusa.
Odmiany średnio wczesne: Brigado, Farmezzo, Figaro, SY Kardona.
Odmiany średnio późne: Walterinio KWS.

Źródło: COBORU