Bez żyta powierzchnia upraw uszkodzonych może sięgać 70-80 proc. - wynika z szacunkowych wstępnych danych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Województwo łódzkie zalicza się (po wielkopolskim i kujawsko-pomorskim) do regionów najmocniej poszkodowanych wskutek wymarznięcia upraw zbóż ozimych i rzepaku. W wielu gospodarstwach zniszczenia upraw pszenicy, pszenżyta i rzepaku sięgają 100 proc. powierzchni.

Na terenie województwa aktualnie pracuje 169 komisji gminnych (na 177 gmin), które na wniosek rolników szacują straty - poinformował w piątek zastępca dyrektora biura wojewody łódzkiego Krzysztof Sztrajber.

Ostateczne dane o wielkości strat będą znane mniej więcej 25 kwietnia po potwierdzeniu przez komisje zgłoszonych przez rolników wymarzniętych upraw, które kwalifikują się do ponownego obsiania.

Według służb wojewody poszkodowani rolnicy będą mogli skorzystać z różnych form pomocy od państwa. Będą mogli uzyskać m.in. pomoc na ponowne obsianie upraw ozimych w wysokości 100 zł na hektar. Pomoc ta dostępna jest dla każdego poszkodowanego rolnika i nie jest ograniczona innymi warunkami.

Wsparcie to ma charakter pomocy socjalnej. Aby je uzyskać, rolnik do 1 czerwca powinien złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych, wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę lub kopią protokołu z oszacowania szkód.

Inną formą wsparcia dla rolników są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych oraz poręczenia lub gwarancje spłaty tych kredytów. Kredyty są oprocentowane w wysokości 0,1 proc. w skali roku, jeżeli ubezpieczona była co najmniej połowa powierzchni upraw, albo na 3,85 proc. w razie braku ubezpieczenia lub mniejszej objętej nim powierzchni.

Kolejnymi formami pomocy mają być m.in.: umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty składek do KRUS, odraczanie i rozkładanie na raty czynszów za dzierżawę gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wójtowie lub burmistrzowie będą mogli też stosować ulgi w podatku rolnym za 2012 r.