LOZ jest efektem prowadzonych doświadczeń w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na Dolnym Śląsku. Jest ona koordynowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa i Izbą Rolniczą.

Pszenica jara:
- Tybalt,
- Kandela,
- Arabella,
- KWS Torridon,
- Herenda.

Jęczmień jary:
- KWS Olof,
- Iron,
- Ella,
- Oberek.

Pszenżyto jare:
- Dublet,
- Milkaro,
- Mazur.

Owies:
- Arab,
- Bingo,
- Haker,
- Siwek,
- Komfort.

Ziemniak bardzo wczesny:
- Denar,
- Lord,
- Miłek,
- Viviana,
- Arielle.

Ziemniak wczesny:
- Vineta,
- Bellarosa,
- Michalina,
- Gwiazda,
- Ignacy.

Ziemniak średnio wczesny:
- Satina,
- Tajfun,
- Malaga.

Ziemniak średni późny i późny:
- Jelly,
- Mondeo.