Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach podała najnowsze zestawieniu odmian zbóż jarych (pszenicy, jęczmienia i owsa), ziemniaka i roślin bobowatych (soja, bobik i groch), polecanych do wysiewu na terenie województwa opolskiego. Odmiany te są sprawdzone w warunkach klimatyczno-glebowych tego regionu.

Przypominamy, że Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie opolskim do roku 2021. Odmiany umieszczone na LOZ wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach danego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Poniżej publikujemy listy (źródło: COBORU):

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU