• Na Liście odmian zalecanych w roku 2023 znalazło się 39 odmian. 
  • Największy wybór mają producenci z województw: śląskiego oraz zachodnio-pomorskiego. Na liście widnieje po 16 propozycji. 
  • Najczęściej polecanymi odmianami są: Venecja (14 województw), Artist (13), LG Kramik (12), Opoka (12) RGT Bilanz (12). 

Siewy zbóż ozimych nieśmiało się już rozpoczęły. Rolnicy jednak czekają na zmianę pogody, gdyż wysokie temperatury i przesuszona wierzchnia warstwa gleby utrudniają rolnikom dobre uprawienie gleby i prawidłowe przygotowanie stanowiska do siewu. Widmo deszczu i zapewnienia ziarniakom wilgoci glebowej dają szanse na dobre i wyrównane wschody. W zależności od regionu za chwilę optymalne terminy do siewu zbóż się rozpoczną.

Najszersze okno czasowe do siewu ma pszenica ozima, która ze zbóż najmniej reaguje na wszelkiej opóźnienia. Co więcej coraz większa liczba rolników świadomie wysiewa zwłaszcza pszenicę w pierwszej dekadzie października, argumentując to tym, że takie plantacje mniej chorują, rzadziej są atakowane przez jesienne szkodniki czy łatwiej je odchwaszczać. Długie jesienie jak najbardziej sprzyjają takim praktykom. 

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy jest tworzona dla każdego z województw. Została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych przez COBORU w ramach Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). 

Jak odmiana wpada na LOZ?

Jeśli odmiana pojawia się na liście w poszczególnym województwie, oznacza to, że potwierdziła ona w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach konkretnego województwa. Plonowała stabilnie bez względu na specyficzne warunki pogodowe danego roku. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom wybór odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania. To jedynie podpowiedź, a rolnicy mogą oczywiście sugerować się także typami jakie zostały wystosowane w ościennych województwach jeśli warunki klimatyczno-siedliskowe są zbliżone. 

Poniżej za COBORU zamieszamy wykaz zalecanych odmian pszenicy ozimej dla poszczególnych województw.

Pszenica ozima LOZ 2023

Tak jak wspomniano wyżej najczęściej polecanymi odmianami są: Venecja (14 województw), Artist (13), LG Kramik (12), Opoka (12) RGT Bilanz (12). Warto również zwrócić uwagę, że bardzo dużo nowych poleceń pojawiło się w tym roku. Część z nich jest "wciągniętych" na listę jako wstępna rekomendacja (przy roku jest dopisana literka R). Są to najczęściej stosunkowo nowe odmiany i należy się spodziewać, że będą one sukcesywnie wypierać te starsze. Najdłużej na liście bo ponad 10 lat (od 2012 roku) znajduje się odmiana Linus, która nadal chętnie uprawiana jest przez rolników.  

LOZ 2023 pszenica ozima, źródło: COBORU
LOZ 2023 pszenica ozima, źródło: COBORU