Przedstawiamy LOZ dla województwa opolskiego w poszczególnych gatunkach zbóż.

Pszenica ozima: Ostroga, Bamberka, Mulan, KWS Ozon, Sailor, Arkadia, Bogatka, Muszelka, Legenda, Smuga, Julius, Linus, Brillant, Jenga, Toras.

Jęczmień ozimy: Scarpia, Souleyka, Freidericus, Laverda, Lomerit, Antonella, Metaxa, Bartosz, Merlot, Matilda.

Pszenżyto ozime: Fredro, Tulus, Algoso, Pizarro, Alekto, Leontino, Agostino, Grenado.

Żyto: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Domir, Gonello, SU Skaltio, Visello.