Meloman rekomendowany jest do uprawy w czternastu województwa, w jedenastu polecana jest odmiana Kasyno, a w dziesięciu Sekret.

LOZ tworzone są na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.

W roku 2020 Lista Odmian Zalecanych dla pszenżyta ozimego to (źródło: COBORU):

1. Woj. dolnośląskie: Meloman, Kasyno, Borowik, Temuco.

2. Woj. kujawsko-pomorskie: Meloman, Kasyno, Sekret, Tadeus, Porto, Carmelo, Trapero, Panteon, Belcanto.

3. Woj. lubelskie: Meloman, Kasyno, Tadeus, Lombardo, Temuco, Rotondo, Subito, Rufus.

4. Woj. lubuskie: Meloman, Kasyno, Sekret, Tadeus, Carmelo, Trapero.

5. Woj. łódzkie: Meloman, Sekret, Tadeus, Carmelo, Trapero, Octavio.

6. Woj. małopolskie: Meloman, Sekret, Porto, Orinoko, Avokado, Lombardo.

7. Woj. mazowieckie: Meloman, Kasyno, Porto, Orinoko, Borowik, Panteon, Octavio, Rotondo, Subito.

8. Woj. opolskie: Meloman, Kasyno, Tadeus, Carmelo, Avokado, Lombardo, Panteon, Rufus.

9. Woj. podkarpackie: Sekret, Tadeus, Orinoko, Avokado, Borowik, Panteon, Rotondo.

10. Woj. podlaskie: Meloman, Kasyno, Sekret, Trapero, Borowik, Panteon, Octavio, Subito, Tomko.

11. Woj. pomorskie: Meloman, Kasyno, Sekret, Porto, Orinoko, Trapero, Temuco, Belcanto.

12. Woj. śląskie: Meloman, Kasyno, Sekret, Tadeus, Porto, Orinoko, Trapero, Avokado, Lombardo, Belcanto.

13. Woj. świętokrzyskie: Meloman, Kasyno, Sekret, Porto, Carmelo, Orinoko, Borowik, Lombardo, Tulus.

14. Woj. warmińsko-mazurskie: Meloman, Kasyno, Porto, Octavio.

15. Woj. wielkopolskie: Tadeus, Porto, Carmelo, Avokado, Temuco, Trefl, Fredro.

16. Woj. zachodniopomorskie: Meloman, Sekret, Tadeus, Temuco, Belcanto.