Lista Odmian Zalecanych tworzona jest na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. System ten koordynowany jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z samorządami województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.

Tym razem przedstawiamy LOZ na rok 2018 dla województwa podkarpackiego.

Jęczmień jary: Basic, Ella, Kucyk, KWS Atrika, KWS Irina, Oberek, Radek, Soldo, RGT Planet R.

Pszenica jara: Goplana, Herenda, Mandaryna, Nimfa, Tybalt.

Owies: Arden, Bingo, Elegant R, Harnaś, Komfort, Paskal.

Źródło: COBORU