Przypominamy, że Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest regionalnym systemem badań odmianowo-agrotechnicznych. Ma ono za zadanie pomóc rolnikom w doborze odmian, sprawdzonej w warunkach jego gospodarowanie.

Poniższe odmiany zbóż jarych pomimo zmiennych warunków wegetacji potwierdziły dużą przydatność do uprawy w warunkach woj. pomorskiego na rok 2018. Odmiany te biorą udział w badaniach PDO w latach 2017-2018.

Jęczmień jary: Ella, Soldo, KWS Atrika, KWS Irina.

Pszenica jara: Tybalt, Harenda, Goplana, Rusałka.

Owies: Bingo, Nagus, Nawigator, Kozak.

Pszenżyto jare: Mazur, Sopot, Mamut.