Mimo zimy warto już pomyśleć o wyborze odmiany zbóż jarych i zaopatrzeniu się w materiał siewny. Z powodu nadmiernej wilgoci jesienią i kłopotów związanych z wysiewem ozimin, a także słabej kondycji roślin, można już przypuszczać, że areał uprawy zbóż jarych będzie większy niż zwykle.

Niektórzy twierdzą, że rolnicy nie będą mieli czasu patrzeć na odmiany, tylko będą wysiewać ziarno po prostu dostępne, bo będzie go brakowało na rynku z powodu wysokiego popytu. Mimo wszystko my przedstawiamy te odmiany, które polecane są w poszczególnych regionach. Listy utworzone są na podstawie wyników doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Poniżej prezentujemy LOZ 2018 zbóż jarych dla woj. łódzkiego (w nawiasie rok wpisania do LOZ).

Pszenica jara:
- Goplana (2016),
- Harenda (2016),
- Nimfa (2018),
- Rusałka (2017),
- Tybalt (2009).

Jęczmień jary:
- Ella (2013),
- KWS Cantton (2017),
- KWS Irina (2016),
- KWS Vermont (2018),
- Podarek (2016),
- Salome (2016),
- Soldo (2015),
- Teksas (2018 – wstępnie rekomendowana).

Owies:
- Bingo (2010),
- Kozak (2018 – wstępnie rekomendowana),
- Nawigator (2016).

Pszenżyto jare:
- Mamut (2017),
- Mazur (2015),
- Sopot (2018).

 Źródło: COBORU