Przypominamy, że LOZ na obszarze województwa tworzone są na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, systemu koordynowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.

Najczęściej polecaną odmianą jest w tym roku KWS Vinetto F1, bo aż w czternastu województwach. W jedenastu zalecana jest KWS Dolaro F1, a w dziewięciu: Dańkowskie Granat i KWS Serafono F1.

Lista Odmian Zalecanych dla żyta ozimego na rok 2020 w województwach przedstawia się następująco (źródło: COBORU):
1. Dolnośląskie: KWS Vinetto F1, KWS Serafino F1, KWS Bintto F1, Dańkowskie Hadron, SU Performer F1, KWS Bono F1.

2. Kujawsko-pomorskie: KWS Vinetto F1, KWS Dolaro F1, Dańkowskie Granat, KWS Binntto F1, KWS Florano F1, Dańkowskie Hedron, Inspector, Horyzo, Piastowskie, Piano F1.

3. Lubelskie: KWS Vinetto F1, KWS Dolaro F1, Dańkowskie Granat, Dańkowskie Hadron, SU Performer F1, Poznańskie.

4. Lubuskie: KWS Vinetto F1, KWS Dolaro F1, Dańkowskie Granat, KWS Serafino F1, KWS Florano F1, KWS Bono F1, Piastowskie.

5. Łódzkie: KWS Vinetto F1, KWS Dolaro F1, KWS Serafino F1, KWS Binntto F1, Dańkowskie Turkus, SU Nasri F1.

6. Małopolskie: KWS Vinetto F1, KWS Dolaro F1, Dańkowskie Granat, Dańkowskie Turkus, SU Performer F1, Poznańskie.

7. Mazowieckie: KWS Vinetto F1, KWS Dolaro F1, Dańkowskie Granat, KWS Binntto F1, KWS Florano F1, Dańkowskie Hadron, Dańkowskie Turkus, Inspector, SU Arvid F1, Dańkowskie Rubin.

8. Opolskie: KWS Vinetto F1, KWS Dolaro F1, Dańkowskie Granat, KWS Serafino F1, KWS Florano F1, SU Performer F1, SU Arvid F1, SU Promotor F1, Tur F1.

9. Podkarpackie: KWS Dlaro F1, KWS Binntto F1, KWS Florano F1, Dańkowskie Skand, SU Promotor F1, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Rubin, Dańkowskie Diament.

10. Podlaskie: KWS Dolaro F1, Dańkowskie Granat, KWS Serafino F1, KWS Binntto F1, Dańkowskie Hadron, Dańkowskie Turkus, Inspector, Horyzo.
11. Pomorskie: KWS Vinetto F1, Dańkowskie Granat, KWS Serafino F1, Inspector, Antonińskie.

12. Śląskie: KWS Vinetto F1, KWS Serafino F1, KWS Florano F1, Dańkowskie Turkus, Inspector, SY Performer F1, Poznańskie, SU Promotor F1, Tur F1.

13. Świętokrzyskie: KWS Vinetto F1, KWS Dolaro F1, Dańkowskie Hadron, Dańkowskie Skand, Dańkowskie Amber.

14. Warmińsko-mazurskie: KWS Vinetto F1, Dańkowskie Granat, KWS Serafino F1, KWS Binnto F1, KWS Florano F1, Inspector, Dańkowskie Skand, Antonińskie.

15. Wielkopolskie: KWS Vinetto F1, KWS Dolaro F1, KWS Binnto F, KWS Florano F1, Dańkowskie Hadron, Dańkowskie Turkus, Poznańskie, Horyzo.

16. Zachodniopomorskie: KWS Vinetto F1, KWS Serafino F1, Antonińskie, SU Arvid F1.