Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest regionalnym systemem badań odmianowo-agrotechnicznych mającym na celu dostarczenie rolnikom możliwie pełnej informacji o przydatności zarejestrowanych odmian do upraw w tym regionie.

Poniższe odmiany pomimo zmiennych warunków wegetacji potwierdziły dużą przydatność do uprawy w warunkach woj. lubuskiego. LOZ ma za zadanie ułatwić wybór odmian, które są najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków. Odmiany te biorą udział w badaniach PDO w latach 2017-2018.

Pszenica jara: Tybalt, Ostka Smolicka, Mandaryna, Goplana, Nimfa, Rusałka, Varius.

Pszenżyto jare: Milewo, Andrus, Puzon, Sopot.

Jęczmień jary: KWS Olof, Basic, KWS Atrika, Radek, Allianz, Paustian, Polonia Staropolska.

Owies: Bingo, Nawigator, Komfort.

Groch siewny: Arwena, Audit, Batuta, Turnia.

Łubin wąskolistny: Jowisz, Rumba, Koral, Bolero, Tytan.

Łubin żółty: Baryt, Bursztyn, Mister.

Soja: Augusta, Abelina, Mavka.

Źródło: COBORU