Na liście znajduje się pięć odmian jęczmienia jarego:
- KWS Olof,
- Suweren,
- Tocada,
- Blask,
- KWS Aliciana.

Cztery odmiany owsa:
- Bingo,
- Breton,
- Berdysz,
- Koneser.

Sześć odmian pszenicy jarej:
- Tybalt,
- Hewilla,
- Kandela,
- Łagwa,
- Monsun,
- Waluta.

Cztery odmiany pszenżyta jarego:
- Dublet,
- Milkaro,
- Andrus,
- Milewo.