Poniżej prezentujemy odmiany gatunków wysiewanych wiosną. Te kreacje mimo zmiennych warunków wegetacji w latach 2014-2018 prowadzone w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego potwierdziły dużą przydatność do uprawy w warunkach województwa.

Na Ziemi Lubuskiej doświadczenia PDO prowadzone są przez:
- Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Świebodzinie,
- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku – z rejonizacją w Szprotawie,
- Hodowlę Roślin Strzelce - Grupa IHAR oddział Małyszyn.

Pszenica jara: Tybalt, Mandaryna, Goplana, Nimfa, Rusałka, Varius.

Pszenżyto jare: Milewo, Andrus, Mazur, Sopot.

Jęczmień jary: KWS Olof, Allianz, Paustian, Airway, Teksas.

Owies: Bingo, Nawigator, Komfort, Monsun.

Groch siewny: Batuta, Audit, Arwena, Astronaute, Tytus, Milwa.

Łubin wąskolistny: Rumba, Bolero, Jowisz, Koral, Neron, Samba.

Łubin żółty: Mister, Baryt, Bursztyn.

Soja: Erica, Abelina, Mavka, Sirelia.