Zdaniem PZPRZ rolnicy poprzez wzgląd do LZO mają możliwość doboru najlepszych odmian do swoich warunków glebowych i klimatycznych w poszczególnych województwach. - PDOiR robi wiele wysiłku, aby żmudne badania w zakresie wdrażanie nauki do praktyki - dodaje Szymańczak.

Przedstawiamy LZO dla zbóż jarych na rok 2012 w województwie dolnośląskim.

Jęczmień jary: Conchita, Frontier, Stratus, Signora.

Owies: Bingo, Zuch, Furman, Polar, Arab.

Pszenica jara: Tybalt, Hewilla, Parabola, Bryza, Monsun.