Sygnały wystąpienia tych agrofagów pojawiły się na terenie województwa opolskiego. To jest rejon kraju, gdzie przeważnie po raz pierwszy występują objawy chorób, ale też szkodniki.

Należy pamiętać, ze mączniak to jedna z groźniejszych chorób. Może obniżyć plon o 5-20 proc., rzadko o nawet 40 proc. Próg szkodliwości dla pszenicy w fazie krzewienia wynosi 50-70 proc. roślin z pierwszymi objawami porażenia, w fazie strzelania w źdźbło 10 proc. źdźbeł z objawami choroby, a w fazie kłoszenia 5-10 proc. źdźbeł porażonych, przy czym pierwsze objawy występują na liściu podflagowym i kłosie lub też 5-10 proc. liści z pierwszymi objawami.

Jeśli chodzi o łamliwość to straty wywołane tą chorobą mogą sięgać 15-30 proc. Próg ekonomicznej szkodliwości dla pszenicy wynosi w fazie krzewienia oraz 1,2 kolanka 20-25 proc. chorych roślin. Wyraźne objawy chorobowe pojawiają się w fazie strzelania w źdźbło, a często dopiero w fazie kłoszenia.