Kiedy dysponujemy gospodarstwem o małym areale i nie planujemy częstego skupu zbóż, najlepszym rozwiązaniem może okazać się silos płaskodenny. Główną zaletą takiego rozwiązania jest konkurencyjna cena, ale wadą –  konieczność mechanicznego opróżniania zbiornika. Dlatego silosy płaskodenne sprawdzają się, gdy całkowite opróżnienie zbiornika ma miejsce np. raz, maksymalnie 2 razy w roku.

Jednak gdy właściciel posiada duże gospodarstwo i przewidywane jest częste opróżnianie zbiorników, to powinien zastanowić się nad silosami lejowymi. Należy też zdecydować, czy zainwestować w mniejszą liczbę silosów lejowych o większej pojemności, czy też postawić na większą liczbę niewielkich zbiorników.

To drugie rozwiązanie umożliwia magazynowanie wielu rodzajów produktów oraz ich segregację ze względu na przeznaczenie, rodzaj czy jakość zboża.

Lejowa konstrukcja daje też możliwość swobodnego opróżniania silosu bez konieczności dodatkowego przeprowadzenia mechanicznego wybierania zmagazynowanego wcześniej zboża.

Wysokość silosu ma znaczenie

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Budowlane art. 29 ust. 1, pkt. 29, a dokładniej podpunkt c; inwestycję w silos do magazynowania zboża możemy rozpocząć od zgłoszenia budowy pod warunkiem, że jest to naziemny silos na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m.

Jeżeli planowana przez nas budowa nie spełnia przynajmniej jednego z powyższych warunków, musimy liczyć się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę i spełnienia większej ilości wymagań i formalności, takich jak choćby decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 3 z egzemplarzami projektu zagospodarowania działki i projektu budowlanego razem z opiniami, uzgodnieniami, potwierdzeniami opłat, pozwoleniami, kopiami dokumentów potwierdzającymi uprawnienia projektanta itd.

Magazynowanie zboża w bezpiecznej lokalizacji

Nie zapominajmy, że każdy nowo budowany silos musi dodatkowo spełnić wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

A w tym Rozporządzeniu najważniejszy w rozpatrywanym przez nas przypadku jest artykuł 8, który określa lokalizację silosów na zboża i pasze.

Na co należy najbardziej zwrócić uwagę?

Istotna jest przede wszystkim odległość od innych budynków. Jak precyzuje Rozporządzenie, w sytuacji, gdy silos na zboże i pasze ma pojemność do 100 t, to jego odległość od innych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, od innych budynków z wyłączeniem budynków inwentarskich i gospodarczych nie może być mniejsza niż 8 m. Samo położenie silosu (do 100 ton) od granicy sąsiedniej działki nie może być mniejsze niż 4 m.

W przypadku bliskiego sąsiedztwa biogazowni lub składu węgla i koksu odległość ta musi być nie mniejsza niż 15 m. Powyższe wymagania zmieniają się, gdy będziemy chcieli zainwestować w silos o pojemności przekraczającej 100 t.

Wtedy odległość od domów i budynków inwentarskich powinna wynosić 15 m (pod warunkiem, że są wyposażone w drzwi i okna). Pozostałe odległości pozostają bez zmian. Należy także uwzględnić odległości od zbiorników na odchody zwierzęce czy płyt do składowania obornika, które powinny być nie mniejsze niż 15 m, w przypadku silosów na zboża i pasze.

Na co zwrócić uwagę kupują silos do magazynowania zboża?

Jak podkreśla Łukasz Chwastyk, główny konstruktor, dział Silosy, Polnet, jedną z najistotniejszych cech przy zakupie zbiornika jest jego szczelność. Uszczelnienie poprzez stosowanie podkładek gumowych odchodzi w przeszłość z powodu szybkiego starzenia się gumy i jej wykruszania.

- W firmie Polnet stosujemy uszczelnienia szerokimi taśmami butylowymi bez użycia podkładek gumowych. W przypadku silosów lejowych optimum kąta leja to 45°, który pozwala na bezproblemowe opróżnienie zbiornika z materiałów suchych. Dla silosów z przeznaczeniem na bufor suszarniczy dla materiałów mokrych czy trudno usypliwych oferujemy silosy z lejem 50° i więcej w zależności od surowca. - zauważa Łukasz Chwastyk, główny konstruktor, dział Silosy, Polnet. - Stosowany przez Polnet ocynk 350 g/m2 jest absolutnie wystarczający dla krajowych warunków pogodowych a wszelkie wariacje typu magnelis-galfan są odpowiednikiem ocynku 350 g/m2. Oczywiście na prośbę klienta możemy wykonać zbiorniki również w wyższym ocynku, np. 450 czy też 600 g/m2. W przypadku wyboru modelu zbiornika nie należy sugerować się jedynie tabelą naszych standardów. Firma Polnet posiada maszyny zdolne wyprodukować silos o dowolnej średnicy ze stali i ocynku, co pozwala na optymalne wykorzystania działki inwestora lub rozbudowanie istniejącej bazy o zbiorniki dokładnie tej samej średnicy - podsumowuje ekspert Polnet.

Cena zakupu silosu do magazynowania zbóż

Można już zakupić używany silos o pojemności ok. 40 ton za ok. 4 tys. zł. 

Cena brutto nowego silosu lejowego o pojemności 16 ton nie wymagającego pozwolenia na budowę (do 7 m) wynosi ponad 15 tys. zł. Montaż takiego silosu to kolejne 2,5 tys. zł brutto.

W przypadku większego silosu np. o pojemności 30 ton do magazynowania zbóż (powyżej 7 m, wymaga pozwolenia na budowę) to cena brutto sięga powyżej 21 tys. zł, a cena montażu to kolejne ok. 2,8 tys. zł brutto.