O prognozowane ceny materiału siewnego zbóż zapytaliśmy dr Dariusza Majchrzyckiego, dyrektora sprzedaży i marketingu Danko Hodowla Roślin podczas Dnia Pola firmy w Sobiejuchach.

- Cena materiału siewnego uzależniona jest od wielu elementów. Cześć kosztów to koszty związane z czyszczeniem nasion, ich kwalifikacją,  zaprawianiem i opakowaniem, ale też i logistyką. Z opłatą licencyjną, czyli tą częścią ceny, która jest przeznaczana na tworzenie kolejnych odmian. Ale największy udział w cenie nasion stanowi cena surowca - mówi nam dr Majchrzycki.

Te wartości nie są jeszcze znane. - Cena materiału siewnego , jakbyśmy mieli porównywać do roku ubiegłego, będzie o tyle wyższa, o ile będzie wyższa cena poszczególnych gatunków w skupie w żniwa - wyjaśnił.

I powiedział, że według ich szacunków, materiał siewny będzie kosztował ok. 200 zł na tonie więcej niż w roku ubiegłym.

Więcej w video poniżej: