Natula to odmiana pszenicy ozmej charakteryzująca się cechami jakościowymi pszenicy klasy konsumpcyjnej A. Jej specyficzne właściwości reologiczne nadają tej odmianie cechy, które umożliwiają wykorzystywanie mąki pochodzącej od tej odmiany do produkcji pizzy.

Przydatność odmiany na cele gastronomiczne determinuje wysoka liczba opadania (390s), wysoka zawartość glutenu (28proc.) jak również energia ciasta (115 cm2). Tak wysokie wartości badanych cech nie są optymalne do wypieku chleba, jednak do wypieku pizzy pozostają kluczowe ze względu na elastyczność ciasta podczas formowania spodu oraz w procesie szybkiego wypieku.

Jak to w uprawie pszenicy bywa, cechy jakościowe ziarna pszenicy zależą od wielu czynników w tym głównie środowiskowych, jak również determinowane są poziomem agrotechniki. Badania wykazały, że zwiększenie ilości nawożenia (poziom A2) powodował w tej odmianie wzrost zawartości glutenu do wartości nawet 31proc, co wzmacnia potencjał zastosowania surowca w postaci mąki z Natuli do produkcji pizzy.

Unikatowe właściwości tej mąki potwierdziły niezależne badania prowadzone wśród lokali gastronomicznych, którym przedstawiono różne rodzaje mąki dostępne na polskim rynku (typ 550) stosowanej do produkcji pizzy, a wśród nich mąkę z odmiany Natula. Zdecydowana większość rekomendowała mąkę tej odmiany jako dopasowaną do swoich potrzeb w zakresie jakości produkowanego ciasta.

Ponadto to czego nie da się przedstawić w postaci danych to smak i kolor ciasta przyrządzonego z mąki z tej odmiany. Wszystko to można uzyskać na bazie naturalnego surowca, bez dodatków substancji spulchniających, konserwujących i wzmacniających. Przy czym warto zaznaczyć, że większość oferowanych mąk do wypieku pizzy są wzbogacone proteazami i środkami konserwującymi.

Poza wartościami wypiekowymi z przeznaczeniem na pizzę odmiana Natula jest dostosowana do uprawy w naszych krajowych warunkach. Świadczy o tym chociażby fakt, że jest ona rekomendowana na rok 2014 na LZO w aż 11 województwach. Odmianę tą cechuje duża mrozoodporność, wysokie i stabilne plonowanie na terenie całego kraju. Co więcej posiada średnie wymagania glebowe oraz dużą odporność na choroby (rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła oraz choroby kłosa).