Wszyscy obarczają za ten wzrost cen bipaliwa – rosnący przerób na nie zbóż, chociaż w znikomym stopniu dotyczy pszenicy twardej. Pewne natomiast jest to, że podczas tegoroczne kampanii żniwnej wystąpiły nieprzewidziane zdarzenia: m. in. mały skup pszenicy w Kanadzie – kraju, który jest pierwszym światowym producentem pszenicy twardej. Powodem jest też zła jakość zebranego ziarna, co spowodowane zostało niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi we Francji i Włoszech i to, mimo że zbiory pszenicy są większe.
W Hiszpanii natomiast produkcja jest na ubiegłorocznym poziomie i wynosi ok. 1,3 mln ton, a ziarno jest w większości przypadków dobrej jakości i można uzyskać za nie bardzo dobrą cenę.

Źródło: Newfood