W portach trwa skup zbóż, przy niewielkich zmianach cen w ciągu 2 tygodni

W portach 24 sierpnia płacono:

 • Za pszenicę konsumpcyjną 12,5 proc. białka płacono 1600-1620 zł/t;
 • Za pszenicę konsumpcyjną 14,0 proc. białka płacono 1690-1700 zł/t;
 • Za pszenżyto 1350 zł/t;
 • Za żyto paszowe 1250 zł/t;
 • Za kukurydzę 1450-1460 zł/t;

W skupach niewielkie zmiany cen transakcyjnych zbóż.

Notowano następujące ceny transakcyjne za zboża:

 • Pszenica konsumpcyjna 1400-1600 zł/t,
 • Pszenica paszowa 1350-1530 zł/t,  
 • Pszenżyto – 1150-1300 zł/t,  
 • Żyto konsumpcyjne 1150-1300 zł/t,
 • Żyto paszowe 1050-1200 zł/t,
 • Jęczmień konsumpcyjny 1250-1350 zł/t,
 • Jęczmień paszowy 1100-1200 zł/t,
 • Kukurydza sucha 1300-1450 zł/t,
 • Owies 1000-1200 zł/t.

WGT S.A.:  lekka przewaga ofert sprzedaży

Odnotowano następujące ceny:

 • Pszenicę konsumpcyjną sprzedawano po 1600-1850 zł/t, a kupujący proponowali po 1500-1550 zł/t.
 • Pszenica paszowa była oferowana po 1550-1600 zł/t. Kupujący proponowali 1400-1500 zł/t.
 • Żyto konsumpcyjne oferowano po 1350 zł/t, a kupujących nie było.
 • Żyto paszowe oferowano po 1200-1300 zł/t, a kupujących nie było.
 • Jęczmień konsumpcyjny oferowano po 1300-1390 zł/t, a kupujących chcieli go nabyć po 1150-1200 zł/t.
 • Jęczmień paszowy oferowano do sprzedaży po 1200-1250 zł/t, a kupujący oferowali  1050-1080 zł/t.
 • Owsa konsumpcyjnego nie sprzedawano, a kupujący oferowali 1300 zł/t.
 • Owies paszowy sprzedawano po 1150-1250 zł/t, a kupujący oferowali 990 -1050 zł/t.
 • Pszenżyto oferowano po 1280-1350 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 1100 zł/t.
 • Kukurydza sucha była oferowana po 1260-1400 zł/t, a kupujących oferowali 1300-1450 zł/t.

Niska podaż zbóż, brak dużych ruchów cenowych

Według Zbigniewa Soleckiego z Giełdy Rolpetrol, na rynku trwa niska podaż zbóż, nie ma też dużych ruchów cenowych. Trwa import pszenicy i jęczmienia ze Słowacji i z Czech. Pszenica słowacka jest niskiej jakości ma zawartość białka nawet poniżej 9 proc.

 • Pszenica konsumpcyjna 1500-1550 zł/t z magazynu.
 • Pszenica paszowa 1380 zł/t z magazynu.
 • Kukurydza sucha 1450 zł/t z magazynu.
 • Jęczmień paszowy 1380 zł/t z magazynu.
 • Pszenżyto 1300 zł/t z magazynu.
 • Żyto konsumpcyjne 1200 zł/t z magazynu