Później okazało się, że koszony był tzw. poprzeczniak. Wydajność nie była znana, ale wilgotność ziarna już tak i wyniosła 12 proc.

Na bieżąco jednak analizując komentarze pod artykułem, okazuje się, że informujecie nas o pojedynczych plantacjach jęczmienia zbieranych na północy kraju. Niestety z powodu niedoborów wody, o czym mówił m.in. ostatni raport IUNG, plony są niskie.

A Wy kiedy spodziewacie się rozpoczęcia zbiorów w 2021 r.?

W skupach na razie spokojnie. Ceny się raczej w ciągu siedmiu dni nie zmieniły. Coraz więcej firm podaje cennik na nowe zbiory a w nich np. pszenica konsumpcyjna wyceniona jest na ok. 745 zł/t netto, jęczmień na ok. 670, a rzepak na ok. 2100. Wiele też punktów wstrzymuje skup do zbiorów jęczmienia ozimego.

Tymczasem coraz więcej spływa do nas informacji o problemach pogodowych w innych regionach świata, które mogą przyczynić się do obniżenia wysokości wcześniej zakładanych zbiorów np. susza w USA, Kanadzie i Brazylii, gdzie w wypadku tego ostatniego kraju teraz przyszły przymrozki.  

Jakie prognozy zbiorów zbóż w 2021 r.?

Instytut Ekonomiki Rolnictw i Gospodarki Żywnościowej PIB opublikował najnowszy raport „Rynek zbóż – stan i perspektywy”, gdzie prognozuje, że w sezonie 2021/2022 nastąpi wzrost produkcji i nadwyżek zbóż na świecie, w szczególności na rynku zbóż paszowych.

W 2021 r. zbiory zbóż (bez ryżu) na świecie prognozowane są na 2,28 mld ton (kolejny rekord), czyli o 3,2% więcej niż w 2020 r. Zużycie w sezonie 2021/22 przewidywane jest na poziomie o 1,7% wyższym niż w poprzednim sezonie, co będzie skutkowało zwiększeniem stanu zapasów końcowych o 1,1% do 616mln ton. Gros przyrostu zapasów będzie miało miejsce u głównych eksporterów – podano w raporcie.

Co w Polsce? - W sezonie 2021/2022 na krajowym rynku zbóż podaż bieżąca nadal będzie znacznie przewyższała krajowe zużycie. Tym niemniej nadwyżki będą mniejsze o około 25%. Niski stan zapasów początkowych w połączeniu z mniejszymi zbiorami spowoduje, że zarówno podaż krajowa, jak i podaż ogółem, zmaleją odpowiednio o 7,1 i 6,2%. Przewiduje się minimalną redukcję zużycia krajowego (o 0,3%), a eksport może się zmniejszyć o 40%, co przełoży się na zmniejszenie rozchodów o 10%. W wyniku tego zapasy na koniec sezonu 2021/22 zwiększyłyby się dwukrotnie do 2,4 mln ton – czytamy w raporcie „Rynek zbóż – stan i perspektywy”.

Prognozy cen zbóż po żniwach 2021 r.

Podano też prognozy dotyczące cen zbóż. - Po żniwach, w III kwartale 2021 r. średnie ceny pszenicy i żyta mogą się kształtować w przedziale odpowiednio 780-830 zł/t (paszowa – 770-820 zł/t, konsumpcyjna – 800-850 zł/t) i 650-700zł/t. W kolejnych miesiącach sezonu 2021/22 przewiduje się umiarkowany wzrost cen zbóż, który może się zakończyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022r. Średnie ceny pszenicy mogą się wtedy kształtować się w granicach 830-880 zł/t (paszowa – 820-870 zł/t, konsumpcyjna 860-910 zł/t), a żyta 690-740 zł/t. Ceny kukurydzy mogą być do 10% niższe od cen pszenicy paszowej – informuje IERiGŻ.

Ceny surowców rolnych 2021

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 30 czerwca 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. (przerwa technologiczna do 5 lipca.)

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- żyto konsumpcyjne – 650.

Osadkowski S.A. – sprzątanie magazynów.

De Heus – Skup wstrzymany do czasu zbioru jęczmienia ozimego.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- jęczmień konsumpcyjny – 780.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 820 stary zbiór, 800 nowy zbiór;
- pszenica paszowa – 800 star zbiór, 740 nowy zbiór;
- pszenżyto – 775 stary zbiór, 700 nowy zbiór;
- żyto paszowe – 700 stary zbiór, 600 nowy zbiór;
- żyto konsumpcyjne – 710 stary zbiór, 610 nowy zbiór;
- jęczmień konsumpcyjny – 775 stary zbiór, 670 nowy zbiór,;
- rzepak – 2250 stary zbiór, 2100 nowy zbiór;
- kukurydza sucha – 1000 stary zbiór, 780 nowy zbiór;
- owies – 480,
- groch – 960,
- bobik – 1080,
- łubin – 1120.

Gołańcz Piast
- pszenica paszowa - 920-930,
- pszenżyto - 860-870,
- jęczmień paszowy - 770-780,
- rzepak - 2400-2410,
- kukurydza sucha - 940-950.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.
- pszenica konsumpcyjna – 900,
- żyto konsumpcyjne – 720.

Elewarr oddział Nowe Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 880,
- pszenica paszowa – 840,
- pszenżyto – 700,
- żyto paszowe – 600,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- jęczmień paszowy – 700,
- rzepak – 2000.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna - 930,
- pszenica paszowa - 920,
- pszenżyto - 800,
- żyto paszowe – 750,
- jęczmień konsumpcja - 750,
- rzepak - 2700 stary zbiór,
- kukurydza sucha - 980,
- owies - 580.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 880 stary zbiór, 745 nowy zbiór;
- pszenżyto – 710 stary zbiór, 670 nowy zbiór;
- jęczmień paszowy – 710 stary zbiór, 670 nowy zbiór;
- rzepak – 2250 stary zbiór, 2240 nowy zbiór;
- kukurydza sucha – 900 stary zbiór.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 820 – 840,
- pszenica paszowa – 800,
- żyto paszowe – 600,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- rzepak – 2000.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka - skup wstrzymany do czasu zbioru jęczmienia ozimego.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz
Cennik na nowe zbiory:
- pszenica – 770,
- pszenżyto – 700,
- żyto – 600,
- jęczmień – 700,
- rzepak – 2200,
- kukurydza mokra – 500,
- kukurydza sucha – 750.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów - Skup wstrzymany do zbiorów jęczmienia ozimego.

WIPASZ S.A. - Skup wstrzymany do czasu zbioru jęczmienia ozimego.

 Firma Szmidt
- jęczmień paszowy – 840.

PHUT Siembida
- pszenica – 870,
- pszenżyto – 722,
- jęczmień – 722.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna 810 (nowe), 880 (stare zbiory),
- pszenica paszowa 790 (nowe), 860 (stare),
- pszenżyto 720 (nowe),

- żyto paszowe 630 (nowe), 770 (stare),
- jęczmień paszowy 730 (nowe),
- kukurydza sucha 790 (nowe), 900 (stare).