Wydawać by się mogło, że w tym sezonie z powodu przebiegu jesiennej pogody (nadmierne opady deszczu zwłaszcza w Północnej Polsce) i obawy o przezimowanie ozimin, zwiększy zainteresowanie zakupem kwalifikowanego materiału siewnego. Sytuacja taka raczej nie ma w tym roku miejsca. Owszem lokalnie ten popyt jest większy, ale nieznacznie.

Warto jednak podkreślić, że zużycie kwalifikowanego materiał siewnego w naszym kraju nadal jest bardzo niskie. Jak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli w 2015 r. udział w zasiewach materiału siewnego zbóż (ogółem) wyniósł w Polsce 17 proc. przy średniej dla państw UE wynoszącej 50 proc. W Danii, Holandii, Szwecji i Włoszech udział ten był szczególnie wysoki i kształtował się na poziomie 75 proc.

Trzeba jednak zauważyć, że na rynku bardzo często brakuje ziarna pszenżyta i jęczmienia browarnego. Jednym z powodów jest zła jakość materiału siewnego tych gatunków (z powodu pogody), ale też jak dowiadujemy się nieoficjalnie, drugim powodem jest ogromne zainteresowanie rynku niemieckiego.

Jakie są ceny kwalifikatu?

Ceny kształtują się następująco w poszczególnych badanych przez nas Centralach Nasiennych (zł/100 kg brutto):

CN w Warszawie (woj. mazowieckie):
- pszenica jara – 200-230,
- jęczmień jary – ok. 188,
- owies – ok. 188,
- pszenżyto – ok. 200.

CN w Kielcach (woj. świętokrzyskie):
- pszenica jara – 200-230,
- pszenżyto jare – ok. 200,
- jęczmień jary – ok. 184,
- owies oplewiony – ok. 186,
- owies nagi – ok. 214.

CN w Zabłudowie (woj. podlaskie):
- pszenica jara – ok. 200,
- jęczmień jary – ok. 190,
- owies – ok. 190,
- mieszanki zbożowe – ok. 190.

CN w Zieleninie (woj. pomorskie):
- pszenica jara – ok. 190,
- jęczmień jary – ok. 180,
- owies – ok. 170.