Lista Odmian Zalecanych tworzona jest na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. System ten koordynowany jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej we współpracy z samorządami województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa.

Warunkiem utworzenia takiej listy do uprawy na obszarze województwa w danym gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO.

Poniżej przedstawiamy LOZ zbóż jarych dla woj. małopolskiego:

Jęczmień jary: Atico, KWS Olof, Ella, Soldo, Podarek, KWS Vermont, Allianz, Rubaszek.

Pszenica jara: Tybalt, Ostka Smolicka, Arabella, Harenda, Mandaryna, Goplana, Rusałka.

Owies: Celer, Bingo, Siwek, Zuch, Harnaś, Komfort, Elegant.