Średnia unijna cena pszenicy konsumpcyjnej wynosi 809 zł/t. Natomiast w kraju jest ona nieco niższa i wynosi 794 zł/t. Za to ziarno najmniej dostaniemy w Bułgarii - 700 zł/t, a najwięcej w Szwecji - 928 zł/t - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Za tonę pszenicy paszowej płaci się w Polsce 735 zł, a w całej Unii - 750 zł. Ziarno to jest najtańsze na Słowacji, gdzie kosztuje 643 zł/t, a najdroższe w Portugalii - 905 zł/t. W tym ostatnim kraju dostaniemy też najwięcej za tonę jęczmienia paszowego - 927 zł, kiedy w Czechach cena ta będzie znacznie niższa i wyniesie 668 zł/t. U nas w kraju za jęczmień otrzymamy średnio 743 zł/t, a za kukurydzę paszową - 716 zł/t. Średnia cena we Wspólnocie w wypadku kukurydzy waha się w granicach 716 zł/t.