Niestety wiele sygnałów dochodzi do nas, że zarówno ten wyprodukowany we własnym gospodarstwie, a często także i materiał kwalifikowany odznacza się w tym roku niską MTZ. Jakie mogą być tego konsekwencje?

Istnieje wiele dowodów na to, że wielkość ziarna nie ma większego wpływu na kiełkowanie nasion. Zarówno nasiona o wysokiej MTZ jak i niskiej mogą kiełkować podobnie. Rozwój siewek może zatem przebiegać normalnie i jeśli będą one rosły w warunkach optymalnych (czyli dobre uwilgotnienie, dostęp do składników pokarmowych, optymalne temperatury po siewie). W takiej sytuacji nie powinno mieć to większego znaczenia dla rozwoju roślin w późniejszym okresie wegetacji. To czynniki siedliskowe i pogodowe będą kształtować przyszłe ziarno (w ramach cech odmianowych).

Problem może pojawić się jeśli ziarno o niskiej MTZ trafia na warunki stresowe (np. susza lub niskie temperatury np. opóźniony siew). W takich warunkach rozwój siewki może nieco się różnić w porównaniu do siewki, która wyrosła z dorodnego ziarna. Wielkim skrócie nasiono to bowiem rezerwuar fosforu. Większe ziarno zawiera więcej substancji zapasowych w tym fosforu. Fosfor odpowiada za wykształcenie systemu korzeniowego, a składnik ten jest trudno pobierany z gleby w sytuacji niskich temperatur (co dotyczyć będzie np. opóźnionych siewów), niedoskonałego pH (fosfor może być unieruchomiony). Problemy z niedoborem fosforu mogą pojawić się także, na stanowiskach o niskiej zasobności w ten składnik. Materiał zapasowy z ziarniaka jest wykorzystywane przez roślinę mniej więcej do 3.liścia. Po 4. liściu roślina zaczyna się krzewić, pojawia się węzeł krzewienia, w którym roślina gromadzi materiały zapasowe. 

Idąc tym tropem, rośliny z dorodnych nasion w początkowych fazach rozwoju mają większe szanse na wytworzenie bardziej rozbudowanego systemu korzeniowego, przez co wykazują większą tolerancję na słabsze stanowisko i przejściowy niedobór wody. Ich wigor początkowy może być wyższy od siewek które wyrosły z drobnych nasion.

Należy jednak mieć świadomość, że masa 1000 ziaren (MTZ) jest także cechą uwarunkowaną genetycznie i w tym zakresie różnice odmianowe mogą być znaczne. Fot. A. Kobus
Należy jednak mieć świadomość, że masa 1000 ziaren (MTZ) jest także cechą uwarunkowaną genetycznie i w tym zakresie różnice odmianowe mogą być znaczne. Fot. A. Kobus

Należy  pamiętać, że przy siewie drobnym materiałem siewnym należy skorygować normę wysiewu. Zasada jest prosta: jedno nasiono daje jedną roślinę (pamiętać jednak należy o deklarowanej na etykiecie lub sprawdzonej w warunkach domowych sile kiełkowania). Przy mniejszym MTZ norma wysiewu będzie niższa. 

Ważne: obsadę zawsze dobieramy do warunków siedliskowych i terminu siewu, stosując wzór: (MTZ x docelowa obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu (kg/ha).

Dysponując materiałem o niskiej MTZ przed wyjazdem w pole należy bardzo dokładnie wykonać próbę kręconą, by uzyskać założoną dawkę nasion na hektar Fot. A.Kobus
Dysponując materiałem o niskiej MTZ przed wyjazdem w pole należy bardzo dokładnie wykonać próbę kręconą, by uzyskać założoną dawkę nasion na hektar Fot. A.Kobus