Kiedy w Krajach Unii Europejskiej rolnicy czekają na restrykcyjne założenia Zielonego Ładu. Z każdej strony słyszą o ograniczeniach. Wycofywane z rynku są kolejne substancje czynne utrudniające walkę z agrofagami, których presja z powodu zmian klimatu się coraz bardziej zwiększa. To decydenci fundują nam otwarcie rynku nasion z Ukrainy.

Jak podkreśliła Suzanna Grigorenko, dyrektor wykonawcza Ukraińskiego Towarzystwa Nasiennego, otwarcie tego rynku było długie i skomplikowane, a wynik głosowania podsumowała jako prawdziwe zwycięstwo ukraińskiego sektora nasion.

- Prawie 10 lat temu firmy nasienne, członkowie stowarzyszenia, uznały zgodność ze standardami europejskimi za jedną ze strategicznych kwestii. W 2015 roku Ukraina przeszła pomyślnie audyt Unii Europejskiej. A teraz mamy pozytywny wynik. Decyzja Parlamentu Europejskiego stawia ukraiński materiał siewny na równi z tym z Europy i innych krajów – czytamy wypowiedź Grigorenko dla apk-inform.com.