Z danych zebranych przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych: cena pszenicy na giełdzie w Paryżu w kontrakcie na marzec 2011 wyniosła 274,75 EUR/t i była o 3,3 proc. wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia oraz najwyższa w historii tego kontraktu.

Z kolei, na giełdzie LIFFE w Londynie, na przestrzeni ostatniego tygodnia cena pszenicy w kontrakcie na marzec wyniosła 205,00 funtów/t i była o 0,9 proc. wyższa od ceny tydzień wcześniej. Nadal na zwyżkę cen ma wpływ utrzymujący się bardzo wysoki popyt na unijną pszenicę w warunkach kurczącej się podaży eksportowej tego zboża. Nie bez znaczenia są też wzrosty cen ziarna na giełdach amerykańskich i obawy o kondycję zasiewów pszenicy ozimej u kluczowych jej producentów.

Cena rzepaku na giełdzie MATIF w kontrakcie najbliższym nieznacznie wzrosła. Jednak zwyżka cen w kontraktach z dalszym terminem realizacji była bardziej wyraźna (ponad 3 proc.). Kontrakt majowy na paryskiej giełdzie wyniósł 482,50 EUR/t. Cena ta była o 0,2 proc. wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia. Ceny rzepaku na giełdzie MATIF ciągle pozostają pod wpływem dużego zapotrzebowania na ten towar i niedoboru nasion rzepaku na rynku.