LOZ tworzone są w oparciu o wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) wykonywanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Warunkiem ich utworzenia jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO. Mają one za zadanie pomóc rolnikom, w dokonaniu wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków.

Teraz skupimy się na tych gatunkach, które są wysiewane, bądź sadzone wiosną. W kolejnych miesiącach opiszemy LOZ dla ozimin.

Pszenica jara (w nawiasie rok wpisania do Krajowego Rejestru i dodatkowo * informacja, kiedy dana kreacja została włączona do LOZ w 2019 r.)
- Tybalt (2005),
- Arabella (2011),
- Harenda (2014)
- Goplana (2015),
- Nimfa (2016),
- WPB Skye (2016),
- Rusałka (2016)*.

Jęczmień jary (w nawiasie rok wpisania do Krajowego Rejestru i dodatkowo * informacja, kiedy dana kreacja została włączona do LOZ w 2019 r.):
- Ella (2012),
- KWS Atrika (2013),
- Soldo (2013),
- KWS Irina (2014) odm. browarna,
- Salome (2014),
- SU Lolek (2014) odm. browarna,
- Rubaszek (2014),
- KWS Cantton (2016) odm. browarna,
- KWS Vermont (2016),
- Paustian (2016),
- Polonia Staropolska (2016),
- Bente (2017) odm. browarna*,
- Xanth (2017) odm. browarna*.

Owies (w nawiasie rok wpisania do Krajowego Rejestru i dodatkowo * informacja, kiedy dana kreacja została włączona do LOZ w 2019 r.):
- Bingo (2009),
- Harnaś (2014),
- Elegant (2016),
- Nawigator (2015),
- Kozak (2017)*,
- Monsun (2017)*.

Pszenżyto jare (w nawiasie rok wpisania do Krajowego Rejestru i dodatkowo * informacja, kiedy dana kreacja została włączona do LOZ w 2019 r.):
- Dublet (2006),
- Mazur (2014),
- Sopot (2015),
- Mamut (2016).

Ziemniak bardzo wczesny:
- Denar (1999),
- Riviera (2015),
Ziemniak wczesny:
- Vineta (1999),
- Gwiazda (2011),
- Ignacy (2012),
- Bohun (2014),
- Lawenda (2016), (odm. wstępnie rekomendowana),
Ziemniak średnio wczesny:
- Satina (2000),
- Tajfun (2004),
- Laskara (2013),
- Mazur (2014),
- Oberon (2012),
- Jurek (2012)*.

Bobik:
- Amulet (2008)*,
- Capri (2018)*,
- Fanfare (2017)*.

Groch siewny:
- Astronaute (2017)*,
- Batuta (2009)*,
- Spot (2017)*,
- Tarchalska (2004)*.

Łubin wąskolistny:
- Bolero (2016)*,
- Samba (2017)*,
- Tango (2012)*,
- Homer (2018)*.

Łubin żółty:
- Baryt (2011)*,
- Lord (2006)*,
- Puma (2017)*.

Soja:
- Erica (2017)*,
- Abelina (2016)*,
- Sirelia CCA*,
- GL Melanie (2017)*,
- Lissabon CCA*.

Źródło: COBORU