Zdjęcie z kontroli - Jęczmień jary (Kopienica 2011 ). Silnie zachwaszczone stanowisko jest dobrym sprawdzianem dla kombinacji herbicydowych oraz roli Mediatora Max jako adiuwanta.

Doświadczenie na jęczmieniu jarym i owsie zostało przeprowadzone w sezonie 2009, wtedy panująca susza była powodem słabej skuteczności wielu herbicydów z grupy sulfonomoczników i fenoksykwasów. Chwasty były pokryte grubą warstwą wosku. Dodatek Mediatora Max skutecznie temu przeciwdziałał, poprzez dobre pokrycie cieczą roboczą i lepsze wchłanianie.

Sezon 2011 Skuteczność herbicydowa w % - jęczmień jary. - zmniejszona liczba wysiewu ziarna - 130 kg/ha. Niskie pH gleby, - Duża presja chwastów dominujących: Samosiewy rzepaku, Komosa biała, Rdest plamisty, Fiołek polny. Termin zabiegu 14.05. Faza - koniec krzewienia. W momencie zabiegu chwasty wyrośnięte

Herbicyd Butoxone M 400 SL (z grupy fenoksykwasów) potrzebuje ok. 8 godz. pogody bezdeszczowej. W prowadzonym doświadczeniu deszcz, który rozpoczął się 2,5 godz. od aplikacji herbicydów zdecydowanie ograniczył ich działanie. W kombinacjach z adiuwantem - Mediatorem Max, zaobserwowano wyraźnie lepszą skuteczność zwalczania chwastów.

Przeprowadzone doświadczenia i uzyskane wyniki wskazują na to, że adiuwant Mediator Max zdecydowanie poprawia jakość zabiegów herbicydowych. Przyśpiesza i polepsza wchłanianie wielu preparatów z grupy fenoksykwasów i sulfonomoczników.

Prowadzone badania potwierdziły przydatność Mediatora Max do zwalczania chwastów, w okresie suszy, przerośniętych, przed spodziewanymi opadami deszczu oraz do zwalczania chwastów uciążliwych takich jak np. Skrzyp polny czy Pokrzywa zwyczajna.