O zagrożeniu ze strony fuzarioz już sygnalizowaliśmy na łamach portalu. Najbardziej zagrożona są plantacje z późniejszymi odmianami, których ziarno później dojrzewa, przez dłuższy czas będzie obecne na polu i dłużej utrzymywać będzie wyższą wilgotność.

To sprzyjające warunki pogodowe są odpowiedzialne za nasilenie porażenia kolb tą grupą grzybów. W przeciętnym gospodarstwie do problemów z fuzariozami należy podejść kompleksowo poprzez odpowiednie zmianowanie, agrotechnikę czy dobór odmian. Na to teraz jest już za późno, a te działania można zastosować w następnym sezonie.

W większych gospodarstwach problem jest dodatkowo minimalizowany poprzez prowadzenie ochrony insektycydowej (w tym głównie przeciwko omacnicy prosowiance) oraz coraz bardziej popularnej ochronie fungicydowej kukurydzy. Takie zabiegi wymagają jednak posiadania opryskiwaczy szczudłowych,a nie każde gospodarstwo może na zakup takiego sprzętu sobie pozwolić.

Jak wiadomo z porażonych kolb otrzymuje się słabej jakości ziarno, które jeśli jest mocno opanowane przez grzyby nie nadaje się do celów konsumpcyjnych ani do produkcji paszy. W ziarnie takim mogą znajdować się groźne mikotoksyny, które znacznie przekroczą dopuszczalne normy. Warto również zaznaczyć, że kiszonki również mogą zawierać przekroczone normy mikotoksyn.

Niestety nie ma skutecznej metody, która pozwoli całkowicie uniknąć skażenia ziarna jeśli już na polu występują widoczne objawy fuzariozy. Można jednak zastosować pewne rozwiązania w celu ograniczenia ich szkodliwości.

1. Wcześniejszy zbiór ziarna

Warunki pogodowe na jesieni sprzyjają rozwojowi grzybów. W związku z tym będziemy obserwować coraz większe porażenie w kolbach. Warto zatem zebrać ziarno wcześniej, nawet jeśli nie osiągnie odpowiedniego poziomu wilgotności. Lepiej je wtedy dosuszyć i tym samym ograniczyć dalszy rozwój grzybni, niż ryzykować całkowite zdyskwalifikowanie ziarna.

2. Odpowiednia praca kombajnu

Minimalizowanie uszkodzenia ziarniaków ogranicza ryzyko dalszego zanieczyszczania ziarna. Drobnoustroje rozwijają się na uszkodzonych ziarniakach, utrąconych zarodkach, a zwłaszcza na wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniach, które są bardziej wilgotne niż samo ziarno.

3. Odpowiednie dosuszenie ziarna

Dosuszanie ziarna kukurydzy jest praktycznie nieodzownym elementem jaki należy wykonać przed jego magazynowaniem. Przy czym należy pamiętać, że proces dosuszania ziarna nie powoduje spadku aktywności biologicznej mikotoskyn. Może jednak ograniczyć rozwój grzybni.

4. Odpowiednie warunki przechowywania

Aby bezpiecznie przechowywać ziarno kukurydzy należy wysuszyć je do wilgotności poniżej 15% i schłodzić do temperatury poniżej 10 °C. Wysuszone ziarno zwykle przechowywane jest w silosach. Należy systematycznie kontrolować wilgotność i temperaturę składowanego ziarna i regularnie go przewietrzać. Należy zwracać uwagę by nie robić tego wilgotnym powietrzem (co w okresie listopadowym ciężko osiągnąć).