W zeszłym tygodniu próbowaliśmy ustalić jaka jest minimalna obsada dla rzepaku ozimego, poniżej której pozostawienie plantacji z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłacalne.

Przeczytasz o tym: >>> Minimalna obsada rzepaku, czyli jaka?

Dziś zastanówmy się na obsadą w zbożach. Dla tej grupy upraw minimalna obsada żywych roślin (podobnie jak w rzepaku) jest prawą indywidualnego podejścia do każdej plantacji. Uzależniona jest ona bowiem od wielu czynników, takich jak chociażby jakość gleby, rodzaj przedplonu czy typ odmiany. Ważna jest także równomierność obsady (niestety na wielu polach mamy wymokliska jeszcze z jesieni). Pod uwagę musimy także wziąć fazę rozwojową (aktualny stan rozkrzewienia i ten potencjalny do osiągnięcia) oraz ogólny stan roślin.

Zachowaną obsadę roślin żywych bada się w określonej liczbie reprezentatywnych miejsc na polu. Musimy poczekać jednak, gdy na dobre ruszy wegetacja (łatwiej wtedy odróżnić rośliny żywe od martwych). Przydatne będą ramki: o powierzchni 1 dm²lub 1 m². Z kolei liczba prób, w których analizuje się rośliny pod kątem uszkodzeń zależy od powierzchni działki rolnek.  Im będzie ich więcej, tym wynik będzie bardziej wiarygodny. 

Pszenica ozima:

Dochodzą do nas sygnały, że ucierpiały głównie pszenice z opóźnionych siewów (te które zimowały w fazie 3.liścia).  Takie plantacje nie wytworzyły węzła krzewienia, a zapasy z ziarniaka zostały wyczerpane. Głównie dotyczy to rejonów, gdzie podczas mrozów nie było pokrywy śniegowej.

Na dobrych glebach graniczną wartością staje się obsada około 100-130 roślin/m², albo 110-150 szt./m² przy siewie opóźnionym (zakładając słabsze wiosenne krzewienie). W każdym przypadku obsada kłosów po krzewieniu nie może spaść poniżej 250 szt./m². Na słabszych glebach wartości te powinny być nieco wyższe o około 10-20 szt./m².

Jęczmień ozimy:

Kiedy likwidować plantację jęczmienia? Gdy obsada roślin nie przekracza 90-110 szt./m² na glebach bardzo dobrych i 120 -130 szt./m² na słabszych stanowiskach. Ilość kłosów nie powinna spaść poniżej 200-220 szt/m². 

Pszenżyto ozime i żyto

Tu raczej nie spodziewamy się strat w obsadzie. W tabelce podajemy jednak wartości graniczne dla wszystkich gatunków. Należy je traktować jako wartości orientacyjne.