Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk w czwartek udał się na przejścia graniczne w Medyce i Korczowej. Szef resortu odbył wizyty wraz z wojewodą podkarpacką Ewą Leniart. Urzędnicy spotkali się ze służbami granicznymi.

- Rozważamy wzmocnienie inspekcji weterynaryjnej i fitosanitarnej. Jednak głównym problemem jest brak separacji towarów po stronie ukraińskiej - poinformował cytowany w ministerialnym komunikacie Henryk Kowalczyk.

Jak przekazało MRIRW, Kowalczyk zwrócił jednocześnie uwagę, że trudne warunki pracy na przejściach granicznych wynikają w znacznej mierze ze zbyt małego wyposażenia technicznego do przeładunku ukraińskiego zboża. W dalszym ciągu nie ma zapowiadanego przez przedstawicieli Komisji Europejskiej wzmocnienia zewnętrznych przejść granicznych UE w urządzenia do przeładunku zboża.