"Minister Marek Sawicki polecił przygotowanie wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie wznowienia ochrony celnej unijnego rynku zbóż" - napisano w komunikacie.

Jesienią ubiegłego roku Komisja Europejska zawiesiła pobieranie ceł w imporcie zbóż.

"Ostatnio stwierdzono zwiększony import zbóż z krajów trzecich, po zaniżonej cenie. Dla naszych producentów spadek poziomu zbiorów połączony z redukcją cen oznacza zmniejszenie przychodów osiąganych z produkcji. W takiej sytuacji, zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, może zostać wprowadzona ochrona celna, o co w najbliższym czasie wystąpi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi".

Źródło: PAP