Ceny zbóż od sierpnia wzrosły o ponad 100 proc. Tempo wzrostu cen mąki odpowiada tempu wzrostu cen zboża konsumpcyjnego. Dla młynarstwa generalnie to nie jest zła sytuacja, jej skutki ponosi konsument. Wydatki na żywność w budżetach domowych są traktowane jako wydatki pierwszej potrzeby - gdy ceny rosną, konsumenci nie oszczędzają na żywności. Jej wysokie ceny nie przynoszą szkody branży, bo przenosi ona swoje koszty na konsumenta, ale uderza w koniunkturę na innych rynkach.

Znacznie gorzej jest chociażby w branży producentów makaronów. Jeżeli wzrosty cen ziarna utrzymają się, część firm będzie mogła mieć problem z przetrwaniem. Marże na produktach makaronowych nie są bowiem na tyle wysokie, by zamortyzować rosnące koszty produkcji. Najtrudniej jest tym firmom, które specjalizują się w produkcji pod marki własne sieci handlowych, nie mając własnych.