Ze wstępnych obliczeń w analogicznym okresie sezonu ubiegłego import zbóż był wyższy i wyniósł 712 tys. t. W badanym okresie zmniejszył się również eksport z 1650 tys. t do 1208 mln t.

Saldo wymiany handlowej zbożami w tym okresie pozostało dodatnie, ale i tak obniżyło się z 938 tys. t do 653 tys. t.