W porównaniu z majową prognozą, aktualnie szacowana wielkość zbiorów pszenicy na Ukrainie została zmniejszona z 17,5 do 14,0 mln ton. W Rosji prognozuje się, że zmniejszą się one z 48,5 do 45,0 mln ton. Mniejsze niż oczekiwało się wcześniej będą również zbiory pszenicy w USA, Mołdawii i w Maroku. W Argentynie, przeciwnie, szacuje się, że zbiory będą wyższe niż wcześniej prognozowano: nie 12,8, ale 14,0 mln ton. Z powodu małej podaży pszenicy w krajach byłego Związku Radzieckiego, prognoza jej importu do krajów UE-27 została obniżona z 7 do 6 mln ton

Oczekuje się, że Ukraina dostarczy na rynek światowy 2,5 mln ton pszenicy.
Światowa konsumpcja pszenicy w sezonie 2007/2008 wyniesie 620,07 mln ton.

Źródło:  proARK.com