F.N.P.S.M.S. – francuska organizacja zawodowa produkcji nasion kukurydzy i sorgo, corocznie opracowuje bilans rynku nasion kukurydzy w Unii Europejskiej, wyrażony w jednostkach nasiennych.

Od wiosny bieżącego roku wiadomym jest, że powierzchnia produkcji kukurydzy nasiennej w Unii Europejskiej uległa zmniejszeniu o 29 proc. w stosunku do roku 2009. Spowodowało to tym samym zmniejszenie zapasów.

W momencie, gdy zbiory plantacji nasiennych 2010 dobiegają końca, bilans rynku nasion, który potwierdzał wystarczające zapasy w latach 2009 i 2010, w roku 2011 wykaże większe zmniejszenie podaży niż zakładano we wcześniejszych prognozach.

Dwa czynniki tłumaczą tę tendencję:
- Niskie plony w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, będące wynikiem niekorzystnych warunków pogodowych (powódź na Węgrzech, upały i susza na Wschodzie).
- Wyższe ceny kukurydzy ziarnowej i polepszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolniczych zwiększa popyt na nasiona wysokiej jakości w Rumunii , na Ukrainie i w Rosji. Jeśli chodzi o dwa ostatnie kraje, można spodziewać się również wzrostu powierzchni uprawy kukurydzy, tym bardziej że z powodu niekorzystnych warunków klimatycznych zasiewy rzepaku i zbóż ozimych są zmniejszone.

Źródło: F.N.P.S.M.S./farmer.pl