To pierwsze w Polsce laboratorium na kółkach. Wyposażone jest w wysokiej jakości sprzęt do pobierania prób i oznaczania w nich podstawowych parametrów jakościowych zbóż w tym kukurydzy oraz rzepaku.

Laboratorium może pracować w każdych warunkach terenowych. Samochód posiada wewnętrzną instalację elektryczną umożliwiającą podpięcie się do sieci elektrycznej 230V, własny agregat prądotwórczy, umożliwiający długotrwałą pracę, pojemniki z wodą umożliwiające prowadzenie oznaczenia liczby opadania w pszenicy i życie.

Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu, na miejscu kontrolerzy mogą dokonać oceny wizualnej i organoleptycznej zbóż w tym kukurydzy oraz rzepaku (barwa, zapach, obecność szkodników), wykonać analizy zanieczyszczenia wg EC 742 lub PN, ocenić wilgotność w technologii NIR, jak również wyznaczyć liczbę opadania według Hagberga w pszenicy i życie. Ponadto mobilne laboratorium jest w stanie wyznaczyć gęstość ziarna w stanie zsypnym w pszenicy, życie, jęczmieniu i owsie.

Wyjątkowość tej usługi polega na tym, że na miejscu w każdych warunkach można szybko i sprawnie ocenić jakość ziarna bez potrzeby zawożenia lub wysyłania próbek do analiz.

Z rozmowy z Robertem Królem - koordynatorem zespołu kontroli w firmie SGS Polska dowiedziałam się, że pełna analiza wyżej wymienionych parametrów trwa około 1 godziny. Póki co mobilne laboratorium działa w zachodniej części Polski, jak również na terenie Niemiec. Według Roberta Króla jest oczywiście możliwość poszerzenia zasięgu terytorialnego na całą Polskę, a nawet dalej. Wszystko zależy od rodzaju, ilości i długości planowanej pracy.

- Ten rok to debiut dla tego laboratorium, ale już dziś śmiało mogę stwierdzić, że wyniki analiz wykonanych w takich warunkach niczym się nie różnią od tych pochodzących z klasycznych laboratoriów. Jeśli klient pragnie poszerzyć diagnostykę swoich płodów, profesjonalnie pobieramy próby i zawozimy je do naszych jednostek w celu wykonania dogłębnej analityki - dodaje Robert Król SGS Polska.

Zapytałam również o cenę takich usług:
-Póki co nie dysponujemy ściśle ustalonym cennikiem. Każdy przypadek kalkulowany jest indywidualnie. Podstawowymi czynnikami w wyznaczaniu ceny za usługę jest: zakres analiz i czas planowanej inspekcji jak również ilość towaru, który należy przebadać. Cena również zależy od miejsca inspekcji: czy to są elewatory zbożowe, magazyny płaskie, samochody, wagony, statki, barki, pole, gospodarstwo rolne itp. To jest bowiem związane miedzy innymi z planem poboru prób. Modyfikujemy również cenę w przypadku gdy jest możliwość podłączenia się do prądu elektrycznego. Cena również zależy od odległości jaką trzeba pokonać w celu dojechania do klienta.