W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtowały się w przedziale 950-980 zł/t wobec 940-980 zł/t tydzień wcześniej. Ceny jęczmienia paszowego obecnie wynoszą 790-840 zł/t. Rekordowo drogie jest pszenżyto, którego ceny kształtują się na poziomie 860-920 zł/t. Z kolei, ceny żyta paszowego wynoszą 810-840 zł/t. Ceny kukurydzy są zbliżone do cen pszenicy i zawierają się w przedziale 950-990 zł/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje powyżej 1000 zł. W zależności od regionu i jakości ziarna ceny kształtują się w przedziale 1020-1080 zł/t, jednak pojawiają się już oferty sprzedaży tego zboża w cenie 1100 zł/t.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych