Do Krajowego Rejestru Odmian zostały wpisane dwie nowe odmiany kukurydzy hodowli EURALIS: w grupie wczesnej – ES Kongress i w grupie średniowczesnej – ES Palazzo.

W badaniach rejestrowych COBORU w latach 2007–2008 w swoich grupach wczesności: ES Kongress (przeznaczona na ziarno i na kiszonkę) osiągnęła 105,2 proc. wzorca w plonie ziarna, natomiast ES Palazzo 103,4 proc. wzorca.

Oprócz odmian kukurydzy firma Euralis zarejestrowała także nową odmianę rzepaku – ES Mercure (F1). Jest to mieszaniec zrestorowany wyprodukowany w oparciu o system męskiej sterylności OGURA.

Odmiana ES Mercure w dwuletnich doświadczeniach rejestrowych COBORU osiągnęła ona wynik – 119,4 proc. wzorca w plonie nasion.

Źródło: EURALIS/farmer.pl